Медичний етикет

Медичний етикет

👩🏻‍⚕️ Медичний етикет між лікарем і пацієнтом – це сукупність правил і норм поведінки, які дотримуються обидві сторони у процесі надання медичної допомоги. Метою медичного етикету є створення атмосфери довіри, поваги, співчуття, доброзичливості та взаємодопомоги між лікарем і пацієнтом.

Дотримання медичного етикету сприяє підвищенню якості медичної допомоги, забезпеченню професійної репутації лікаря, формуванню позитивного іміджу медичного закладу, а також зміцненню здоров’я та благополуччя пацієнта.

Медичний етикет між лікарем і пацієнтом базується на таких принципах:

💜 Інформованість. Пацієнт має право на повну і зрозумілу інформацію про свій стан здоров’я, діагноз, методи лікування, можливі наслідки та ризики, альтернативні варіанти, вартість послуг тощо. Лікар має право на інформацію про анамнез, симптоми, алергії, ліки, які приймає пацієнт, його побажання та очікування від лікування тощо.

💛 Згода. Пацієнт має право на вільний вибір лікаря, методів лікування, відповідно до його рекомендацій, і закладу охорони здоров’я. Пацієнт має право на відмову від лікування або його припинення, за умови, що він був належним чином проінформований про можливі наслідки такого рішення. Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення. Згода на лікування має бути добровільною, свідомою та письмовою, за винятком випадків невідкладної медичної допомоги.

💜 Конфіденційність. Пацієнт має право на таємницю своїх особистих даних, медичної історії, діагнозу, лікування тощо. Лікар має право на таємницю своїх професійних знань, методів лікування, відносин з колегами тощо.

💛Ввічливість. Ввічливість між пацієнтом і лікарем має бути взаємною, незалежно від статусу, віку, освіти, національності, релігії тощо.